Image Garo Guren no Tsuki

Garo Guren no Tsuki Sub Español

Finalizado
2015-10-10 | Anime

Segundo anime de Garo. Serie tipo jidaigeki (drama de época) ambientada en el período Heian. Con una protagonista femenina.